Førerpatruljetur

Førerpatruljen var påBunchtur tur for å planlegge vårens aktiviteter i troppen.

Resultatet ble terminliste med tema for hver måned. 5 patruljemøter for våren ble også planlagt.

Det var også tid til uteleik, flaggleken i snøen var nokså energikrevende, men veldig artig!

Bilder