Flokken Høsten 2011

 P5221407 Takk for nå.  men så møtes vi igjen den 22. august 2011, klokka 18.00.  Fra høsten vil møtene i flokken begynne klokka 18.00 og vare til 19.30. Vi vil med det forlenge møte med en halvtime. Dette vil gi oss mere tid og ro over møtene. God sommer fra flokklederne til Ulveflokken med foreldere.