Dette er en testartikkel

Dette er et testbildeDette er intro-teksten i testartikkelen.

Legg inn linjer (enten med eller uten tekst) slik at det blir linjeskift helt ned til nedkanten av bildet.

Tom linje

Tom linje  (Sett inn “Les mer”-streken (ikon nr. 2 fra høyre i nederste knapperekke) etter siste introlinje.)

stykketDette er teksten som kommer etter les mer.

Hvis du setter inn neste bilde foran brødteksten, vil hovedbildet komme rett under introbildet. Det ser litt rart ut.

Du kan unngå dette ved 1) justere bildet til høyre i artikkelen eller 2) skrive et par linjer tekst før du setter inn bildet.