Troppen var på renseanlegget på Høvringen

På mandag 24.11 hadde troppen sitt siste av tre møter i temaet “Bærekraft og harmonisk framtid”. Vi hadde fått lov å komme på Trondheim kommunes vannrenseanlegg ute på Høvringen nær Trolla.

Møtet startet opp med en film, der vi ble presentert for vannkilden Jonsvannet, forskjellige basseng og reservoarer, en rotte i kloakken og masse fakta om hvordan vannet kommer ut til alle husstandene, og hvor det brukte vannet blir av etterpå. Det er imponerende hvor mye infrastruktur som ligger under bakken for vårt vann- og avløpssystem. Deretter koblet våre omvisere på seg gassmålerene i beltet, og alle vi besøkende tok på oss gule refleksvester og fikk en lang tur gjennom de ulike avdelingene: inntaksstrømmen (en brun underjordisk elv), mekaniske rister, sedimenteringsbasseng, diverse rørsystemer, en mystisk radioaktiv kilde, pasteuriseringstanker og mye mer. Vi har lært om slammet som produseres, om biogassen/metanen som blir produsert og om hvordan vannet går fra å være skittent og illeluktende til å bli rent nok til å sendes ut i Trondheimsfjorden igjen. Vi ble utsatt for endel uvante og litt ekle lukter underveis, og vi måtte ikke ta på noen ting, og alle måtte vaske hendene da vi var ferdige med omvisningen. Det var mange gode spørsmål fra speiderne etterpå. “Husk å gjøre leksene, ellers må dere jobbe her” var et godt svar på hva vår omviser hadde gjort på skolen! Her er alle bildene: