Foreldremøte for Flokk og Beverkoloni 2019

Vi ønsker velkommen til foreldremøte for Flokk og Beverkolonien.

Oppmøte på lokalet onsdag den 11. september kl 18-20.
Tentativ agenda:
1: Info fra gruppa max15min
2: Info fra foreldrerådet max15 min
3: Enhetsvis informasjon (dvs Bever og Flokk hver for seg.) max 30min.

Påfølgende kaffe+kake+sosialt+bli kjent
dvs info 18-19. etterpå sosialt.

Med hilsen
Ola – gruppeleder