Corona-virus: speideraktiviteter avlyst inntil videre

Charlottenlund speidergruppe avlyser alle aktiviteter fra og med 12.3.2020 og til 30. april

Det er en nasjonal krisesituasjon nå med den pågående Corona-smitten. Alle aktiviteter i spedergruppa er derfor lagt på is. Det blir ingen organiserte speideraktiviteter før 30. april. Om vi da kan starte opp igjen vil smittesituasjonen vise. Vi vil til enhver tid følge nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter. Det at vi alle nå holder avstand til hverandre, vasker hendene godt og ikke møtes, bidrar til å forhindre smitte i befolkningen og kan være med å spare liv.