Troppens rutiner for avmelding til turer og møter.

Siden det er mange nye i troppen i høst, tenkte vi å minne om rutinene vi har for avmelding til tur og møter. Rutinen vår for å holde kontroll på hvem som er med på møter å turer er at vi stiller opp patruljevis ved oppstart og avslutning av møter og turer. Peffen har ansvar for å melde fra hvor mange av patruljemedlemmene som er til stede og hvem som evt. mangler. For at vi skal slippe å vente på speidere som ikke kommer eller lete etter speidere som har dratt hjem, ber vi om at dere gir beskjed i god tid før møte eller tur hvis speideren ikke kan delta. Hvis man henter speideren før møtet eller turen er avsluttet (dvs. etter at oppstillingen er ferdig), det gis beskjed til en av lederne.

Under er rutinene vi har for avmelding:

  • Vi praktiserer ikke påmelding til tur, men avmelding. Det vil si, hvis vi ikke har hørt noe, så regner vi med at du kommer.
  • Alle avmeldinger må sendes på epost til troppen.chaspeider@gmail.com. I tillegg må peffen informeres.
  • Til turer som starter på fredag, må avmelding skje senest onsdag samme uke for at vi skal få tid til å pakke riktig mengde utstyr og handle inn riktig mengde mat.
  • Gi også beskjed om du ikke har anledning til å delta på et møte.