Speiding i Troppen i koronatider

I Charlottenlund Speidergruppe har vi blitt nødt til å endre noen aktiviteter og avlyse andre aktiviteter grunnet krav til smittevern under coronapandemien.

For troppen sin del har det blitt avlysning og utsettelser, for flokk og bever omorganisering og utemøter.

Troppen består av i overkant av 50 speidere og 9 ledere. Speiderne er i alderen 10 til 15 år og er spredt på 12-13 forskjellige barne- og ungdomsskoler. Troppen kan derfor ikke møtes samlet i dagens smittesituasjon, og dette er bakgrunnen for avlysningene disse siste ukene. Hytteturer for hele troppen kan heller ikke arrangeres med dagens smitteregler. Første planlagte troppstur er i midten av februar, men denne kan også bli innstilt dersom ikke smittesituasjonen endres. Når teltsesongen starter har vi større muligheter for å arrangere troppsturer med overnatting.

Vi ønsker at speiderne skal ha et tilbud til tross for dagens smittesituasjon. Fra januar vil vi prøve å dele troppen i mindre enheter for å få gjennomført noen møter med fysisk oppmøte. Samtidig vil vi i samarbeid med patruljeførerne lage forslag til digitale møter. Vi håper på en snarlig normalisering utover i 2021.