Velkommen til Charlottenlund speidergruppe

 

Informasjon til deg som har lyst til å begynne og til deg som nettopp har begynt

Speidergruppa har  ca 10medlemmer  i roverlaget, ca 25-30 medlemmer i troppen og ca 20 medlemmer i flokken.Vi er 9 ledere.

 Troppen er speiderer fra 5.- 10. klasse, flokken er speidere fra 2. – 4. klasse og  roverne er fra 16 år-26 år.

Flokken har møte mandager fra 18:00 til 19:30

Troppen har møte mandager fra 18:30 til 20:00

Roverlaget møtes på onsdager fra 18:30

Charlottenlund speidergruppe har lokale i kjelleren på Charlottenlund kirke. 

Inngang ved siden av frisørsalongen.

Tropp og flokk bytter på å være inne og ute, dette må man følge med på i terminlista.

Når troppen eller flokken er ute varierer vi en del, det kan være Ringvebukta, Chamonix,

Estenstadmarka, Ranheimsfjæra osv.

Innmelding

I I speidern er alle medlem i Norges Speiderforbund. De sender ut regning for kontingent, og en del av kontingenten går til forbundet, en del til Sør Trøndelag speiderkrets og en del til gruppa. Gjennom medelmskap i NSF er speiderne forsikret. Det må speiderene være forå delta i aktiviteter.  Vi melder nye medlemmer inn, NSF sender faktura.. For å gjøre det må vi ha fullt navn, adresse, fødselsdato, evt e-post adresse og mobilnummer – samt tilsvarende på minst en foresatt (bortsett fra fødselsdato). Dersom det er spesielle hensyn å ta med det nye medlemmet, eller medisiner han/hun må ha, så må vi vite det. Vi tar jo ungene med på tur i skog og mark og overnatter ute. Vi har taushetsplikt. Alle ledere har vandelsattest. Her kan dere lese mer. Pr i dag er kontingenten 1615 kr/år i flokken, 1715 for speidere i tropp og roverlag. Dette inkluderer forbund, krets og gruppekontingent. Ledere betaler ikke gruppekontingent, men må betale til krets og forbund blandt annet på grunn av forsiking. Da er prisen 615 kr/år.

 Her på hjemmesiden til Charlottenlund speidergruppe finner du masse informasjon, og linker til Norges speiderforbund, Sør-Trøndelag krets og speidersport.  Det viktigste å følge med på er terminlista. Du følger med på den enheten  der du er medlem.  Alle møter og turer for dette semesteret er datofestet, så man kan sette av turhelgene allerede nå. 

Vi vil gjerne ha beskjed dersom du ikke kan komme på møte eller tur. Gi beskjed i god tid. Samarbeid er viktig i speidern, så oppmøte er viktig!

 

Skulle en av foreldrene ha lyst tl å være med som leder etterhvert er vi i så fall glad for det! Gruppa er i vekst, og vil trenge flere ledere. Ta kontakt om dere synes det kan virke interessant. Regionen har lederkurs som gruppa dekker for aktive ledere. Dersom dere kan noe som dere vil lære bort til oss på et møte eller to, så si fra om det. Vi er glad for den hjelp vi kan få.

Velkommen til oss. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

 

Navn Mobil e-post
Gruppeleder Andreas Øvstebø 40451907 andreas.ovstebo@lyse.net
Gruppeass Bjørn Olav Brekken 93230640 bob.brekken@ntebb.no
Roverlagsleder Guðrún Sigfúsdóttir 25gusgus@gmail.com
Troppsleder Bente Seljestokken 99162727 pipeholurt@gmail.com
Troppsass Bjørn Olav Brekken 93230640 bob.brekken@ntebb.no
Troppsass Andreas Øvstebø 40451907 andreas.ovstebo@lyse.net
Troppsass Marthe Møst Johansen 90550393 mamojoh@hotmail.com
Flokkleder Lise Brekken 92258226 lise.brekken@ntebb.no
Flokkass Monica R. Dahle 92233411 monicard@ntebb.no
Flokkass Arnstein L. Grøtting 90951527 loevgroe@online.no
Flokkass Olóf Jonasdottir 47173317 olof.jonasdottir@gmail.com