Sikkerhet på tur

Generelt:

For å være med på turaktiviteter skal kontingenten være betalt (foruten det opplagte, at å drive speiding ikke er gratis, er også speideren forsikret gjennom forbundskontingenten, og forbundet pålegger oss å se til at kontingent er betalt).

Foresatte plikter å gi skriftelig beskjed senest onsdag kl 16:00 før en tur dersom speideren ikke skal være med på turen.

For troppen gjelder i tillegg:

Speideren skal være med på hele turen, det er ikke anledning til å ha ‘eget oppmøte’ eller ‘hentetidspunkt.

Sekken bør vøre stor nok til å romme alt, slik at en ikke har løse ting hengene utenpå.

Speiderene må øve på å pakke sekk, og bør pakke selv eller i det minste delta aktivt i pakkingen.

Telefoner med spørsmål mottas fortinnsvis før onsdag, da ledere er optatt med pakking av utstyr og andre forberdelser etter dette.

 

Sikkerhet

Norges speiderforbund har klare sikkerhetsinstrukser for speideraktivitetene gruppene driver. Sikkerhetsinstruksen er en omfattende , men enkel og oversiktlig brosjyre på 12 sider, som beskriver hvordan speiderledere skal opptre i sikkerhetssammenheng. Sikkerhetsinnstruksen finnes også i en litt forenklet lommeutgave for speidere. Begge er vedlagt.

Sikkerhetsopplegget rundt en tur omfatter blant annet en hjemmeleder. Dette er en person som skal være tilgjengelig for speiderne under hele turen. Vedkommende er utstyrt med liste over deltakere og telefonnummer til pårørende. Telefonlista omfatter også numre til de som skal alarmeres dersom uhellet er ute. Alle speidere må ha en voksenperson tilgjengelig døgnet rundt, som kan hente dem om det er behov for det.

Alle speiderledere må gjennom et sikkerhetskurs før de får ansvar for å lede speidere i aktivitet.

 

Førstehjelp

Speiderledere må gjennomgå et omfattende førstehjelpskurs hvert andre år for å beholde ledergodkjenningen.

Førstehjelp er også et sentralt tema innen utdanningsprogrammet for speiderne.

Både ledere og speidere er utrustet med både kompetanse og utstyr til å håndtere skader og sykdom som kan oppstå underveis på tur eller ved andre aktiviteter.

 

Sykdom, skade eller andre omstendigheter som krever hjemsending

Det vil kunne oppstå behov for at en speider må reise hjem fra en tur eller en leir. Speideren kan bli syk eller få en skade som hindrer dem i å være med på de aktivitetene som skal foregå, eller det kan være hjemlengsel eller regelbrudd. Noen tilfeller vil være uten tvil, i andre tilfeller vil vi kunne ha behov for å diskutere med foresatt.

Ved behov for at speideren må reise hjem må foreldre være beredt på å bistå transport. Hvordan dette organiseres vil avhenge av faktorer som tidspunkt på døgnet, adkomst på stedet og antall ledere (store speidere). Dersom foreldre ikke har anledning til å rykke ut under en tur må det være en stedfortreder, og troppsleder må informeres om dette.

Alvorlige tilfeller som krever øyeblikkelig hjelp vil selvsagt bli håndtert deretter.

Viktige telefonnummer:

113         – Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral

09 123    -Speiderenes beredskapstelefon

 

Når Troppen eller patruljen er på tur:

Patruljen skal være kjent med, og bære med seg minst et eksemplar av heftet: Sikkerhet på tur, en sjekkliste for speidere på tur.

Før avgang:

Leder informerer peffer og asser om spesielle forholdregler.

Peffer informerer om at patruljen går sammen med peffen først og assen sist

Peffen ser etter at alle har sekken godt på uten løse ting hengende utenpå.

Peffen sjekker at speidere har lykt når det er behov for det.

Alle har kart der ruta tegnes inn.

Peffen har kompass.

Alle speidere får et kort med lederne sine telefonnummer og nummeret til speidernes beredskapstelefon.

Peffen skriver navnet på alle patruljemedlemmer bak på sitt kort.

Underveis:

Patruljen går samlet og troppen holder så godt sammen som det lar seg gjøre.

Peffen teller opp med avtalte tidsintervaller og ringer leder umiddelbart om noen mangler.

Ved ankomst:

Peffen teller opp og rapporterer ankomst til leder. Alle ledere har lister over alle speidere som er med på turen og kontaktdetaljer til mor/far.

 

Speiderforbundets infoside om sikkerhet og om forsikringer.