St. Georgs dag 2017

Velkommen til markering av St. Georgs dag Søndag 23/4 i Ilen kirke. Flokk og Tropp møter opp kl. 13:00 bak Nidarøhallen og går samlet til kirka. Foreldre, besteforeldre, slekt og venner er hjertelig velkommen til å delta i markeringen. Charlottenlund speidergruppe står for en del av opplegget i kirka med opplesning og lystenning. Det blir selvsagt merke til alle speidere som deltar.

St. Georgs dag 23. april, er som vi vet, en viktig dag for alle verdens speidere. På denne dagen samles speidere over hele verden for å fornye Speiderløftet. Dagen er tradisjonelt også benyttet til å belyse en eller flere av paragrafene i Speiderloven. Som speidere trenger vi alle påfyll, ikke minst når det gjelder å leve etter speidingens idealer, og ingen dag passer vel bedre til det enn nettopp St. Georgs dag.

For 4. år på rad inviterer Løvepatruljen av 04.11.1910 til felles markering av St. Georgs dag. Dagen markeres også i år med et arrangement knyttet til Ilen kirke og området rundt kirken. Dette arrangementet må nå sies å ha blitt en tradisjon – og siden St. Georgs dag i år faller på en søndag, håper vi på ekstra god oppslutning. Vi ser virkelig frem til å møte så mange av dagens aktive speidere som mulig!

Arrangementet består – som tidligere – av to deler: A) Bykonkurranse som starter ved kirken presis kl. 1330. B) Speidergudstjeneste i Ilen kirke som starter presis kl. 1500. Når det gjelder bykonkurransen har vi – som tidligere – lagt opp til at to typer lag konkurrerer i hver sin klasse: Småspeiderflokker og patruljer. Alle, absolutt alle, hjelpemidler er tillatt! Vi ønsker at ledere, søsken, foreldre, besteforeldre, … går inn på lagene og bidrar. Her blir planlegging og samarbeid viktig for å kunne løse oppgavene! Samtlige oppgaver blir kanskje ikke løst, men det blir utfordringer som passer for alle! Vi regner med at telefon, laptop, ipad, telefonkatalog, leksikon, … kan bli benyttet, og det er fritt fram!