Frist for innlevering av fakturaer 2018

Grensen innlevering av refusjonsskjema er satt til til førstkommende mandag 17. desember kl12. Det gjelder både levering av papir-skjema i postkassen på lokalet og digital levering direkte  på kasserer.chaspeider@gmail.com

Levering etter dette tidspunktet kommer ikke med i årets regnskap og blir ikke refundert.

Hvis noen av ledere eller andre har utestående faktura o.l. bør de leveres til kasserer straks.

Takk for godt samarbeide i år. GOD JUL !