Gruppeting 21.oktober

Charlottenlund Speidergruppe arrangerer gruppeting mandag 21.oktober kl 18-2030 på Lokalet. Frist for å sende inn saker er tirsdag 9.okt (sendes på epost til gruppa.chaspeider@gmail.com). Formell invitasjon ligger her.

Gruppeting arrangeres minimum 2 ganger i året og er gruppas besluttende organ. Alle medlemmer oppfordres til å sette av kvelden og komme, dette gjelder spesielt speidere i som fyller 12år eller mer i år samt Roverlaget.

Utklipp fra NSF sine lover: 
§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.