Corona-virus: smitteverntiltak i speideraktivitetene

Retningslinjer for speideraktiviteter

Vi har lenge hatt unntakstilstander med den pågående Corona-smitten. Vi vil til enhver tid følge nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter. Det at vi alle nå holder avstand til hverandre, vasker hendene godt og ikke møtes, bidrar til å forhindre smitte i befolkningen og kan være med å spare liv.

Dette er de gjeldende retningslinjene fra Norges Speiderforbund:  https://speiding.no/nyhetsarkiv/rad-og-tips-til-fysiske-og-digitale-speideraktiviteter-fra-norges-speiderforbund-0#Fysiske-m%C3%B8ter,-turer-og-leir-1071, oppdatert 1.9.2020 Det vil komme med oppdateringer dersom smittesituasjonen endrer seg.

De legger vekt på bl.a at ingen med symptomer må dra på tur, mange nok ledere / peffer gis anledning til å følge opp smittevernsreglene og 1-meteren, gode muligheter til håndhygiene, aldri dele matbestikk, gjøre tiltak rundt mattilberedning, unngå leker og aktiviteter som krever fysisk kontakt.

FHI (Folkehelseinstituttet) lager retningslinjene som gjelder generelt og som er utgangspunktet for speiderforbundets regler. FHI har også en veileder for aktiviteter av en viss varighet for barn og unge: https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-ved-arrangementer-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf 

Hvilke smittetiltak gjør vi i Charlottenlund speidergruppe?

  • Ingen skal dra på tur eller komme på møter om de har symptomer på smitte. Dette er likt som på skolen
  • Vi skal alltid holde 1-meters grensen
  • Vi skal alltid passe på håndhygienen med å vaske hender med vann og såpe (eller sprite dem)
  • Vi lager mat patruljevis og passer på hygiene under tillagingen.
  • Vi deler ikke spisesett eller bestikk
  • På tur fyller vi ikke opp teltene og vi tar med mange nok telt til at vi kan holde avstand i teltene også.
  • Vi lager lister over hvem som er på tur, noe som også vil hjelpe eventuell smittesporing

DENNE ARTIKKELEN BLE OPPDATERT 14.09.2020