Flokken

Velkommen til Flokken

Velkommen til Flokkens side.  Flokken består av 24 3. og 4- klassinger, gutter og jenter. Vi har møte hver mandag, der vi er ute og inne annenhver gang. Ca en gang i måneden er vi å tur, enten dagstur eller helst på overnattingstur i telt eller hytte. Flokken er delt inn i fire patruljer; Tiur, Hakkespett, Ugle og Falk. Hver patrulje har sin Peff og Ass (Patruljefører og assisterende patruljefører). Disse skal bla passe på at alle er med og at alle har det bra. Men også de andre ungene får ulike oppgaver der de får ansvar og opplever mestring. Flokken består også av en gjeng ledere som veileder ungene og hjelper til hvis det trengs. I løpet av året skal vi på bla. kanotur, skitur, skøyter og diverse overnattingsturer. Vi øver også på mange andre ferdigheter, men  alltid er fokus på vennskap, samarbeid, friluftsliv og opplevelser, som er speidernes kjerneverdier.