Foreldreforeninga

Dugnadsarbeid i Charlottenlund Speidergruppe 2019/2020

Charlottenlund Speidergruppe består av rundt 100 speidere fordelt på enhetene Bever, Flokken,Troppen og Rover. Vi har ca 15 stk engasjerte ledere/hjelpere som er sammen speiderne hver uke, i tillegg til flere overnattingsturer og helger i løpet av året – alt på frivillig ulønnet basis.

For å opprettholde speideraktiviteten er vi avhengig av hjelp av dere foreldre til bl.a rydding av turutstyr etter turer og til minimum 2 dugnadsaktiviteter i løpet av året. Vi ønsker at dere som er foreldre allerede nå kan registrere i oversikten under hvilke to av dugnadene som er mest aktuelle for dere. Når nøyaktig dato og mer info om dugnadene er klar, vil vi ta kontakt. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w67kXJjQEpqTU_1mrd-pj2hgLaBJh6slXv8mP8f0
wPs/edit?usp=sharing
 

Mer info ligger her: Dugnadsarbeid-i-Charlottenlund-speidergruppe-2019_2020.pdf 

Spekematdugnad høst 2019

Vi ønsker å gjenta fjorårets suksess med spekematdugnad. Se info her:

Dugnad-spekemat.pdf