Om Charlottenlund Speidergruppe

Charlottenlund Speidergruppe har lokale i kjelleren på Charlottenlund kirke. Vi har ca 100 medlemmer og er den gruppa i Trøndelag Krets med flest medlemmer. I Norge finnes to speiderforbund, KFUK/KFUM og Norges Speiderforbund (NSF), hvor vi er medlem av sistnevnte via Trøndelag Krets av NSF.

Mesteparten av speideraktiviteten foregår i våre fire aldersbestemte enheter; Beverkolonien (1.-2. klasse), Flokken (3.-4. klasse), Troppen (5.-10.klasse) og Roverlaget (16-26år). 

Enhetene har ukentlige speidermøter, drar på enkelte helgeturer og av og til på speiderleir i Norge eller i utlandet. Speidermøtene foregår både på vårt lokale og ute i nærområdet, for eksempel i Ringvebukta, Chamonix, Estenstadmarka og Ranheimsfjæra Se vår terminliste for detaljer.

 

Har du eller ditt barn lyst til å bli medlem hos oss? 

Vi vil gjerne ha nye medlemmer, men har tidvis hatt stor pågang og ventelister for enkelte enheter. Ta derfor kontakt direkte med enhetsleder for den aktuelle enheten eller gruppeleder for å avklare om vi har kapasitet.  (Se kontaktinfo her).

Når du har fått avklart med oss at vi har kapasitet til å ta opp en ny speider så kan du melde deg inn i Charlottenlund Speidergruppe ved å fylle ut dette skjemaet:  https://min.speiding.no/register/in/group/6564 . Du vil  da bli innmeldt i Norges Speiderforbund og de sender ut faktura for kontingent.

Dersom det er spesielle hensyn et nytt medlem, eller medisiner han/hun må ha, så må vi vite det. Vi tar barna/ungdommene med på tur i skog og mark og overnatter ute. Alle ledere har vandelsattest.

Pr sept 2019 er kontingenten;

  • Bever 1699 kr/år
  • Flokken 1940 kr/år
  • Troppen 2090 kr/år
  • Rover 1440kr/år
  • Leder 690 kr/år

En del av kontingenten går til Norges Speiderfordund, en del til Trøndelag Speiderkrets og en del til Charlottenlund Speidergruppe. Gjennom medlemskapet i NSF er speiderne forsikret, noe som er en forutsetning for å være med på våre aktiviteter.

Vi ønsker ha beskjed dersom du ikke kan komme på møte og må ha beskjed i hvis du ikke kan komme på tur.  Samarbeid er viktig i speidern, så oppmøte er viktig!

Skulle en av foreldrene ha lyst til å være med som leder etterhvert er vi i så fall glad for det! Gruppa er i vekst, og vil trenge flere ledere. Ta kontakt med enhetsleder eller gruppeleder om dere synes det kan virke interessant. Norges Spederforbund har lederkurs som gruppa dekker for aktive ledere.

Dersom dere kan noe som dere vil lære bort til oss på et møte eller to, så si fra om det. Vi er glad for den hjelp vi kan få.

Gruppa har ei lukket facebookgruppe som brukes til diverse: link